Quản lý đơn hàng

Các đơn hàng đều có đầy đủ thông tin về khách hàng, danh sách sản phẩm và số lượng đặt mua giúp bạn có thể quản lý sản phẩm dễ dàng. Sau khi tiếp nhận đơn hàng bạn có thể thay đổi trạng thái đơn hàng hay phí vận chuyển tùy theo từng giai đoạn của đơn hàng

Thông tin đơn hàng chi tiết rõ ràng

Các đơn hàng đều có đầy đủ thông tin về khách hàng, danh sách sản phẩm và số lượng đặt mua giúp bạn có thể quản lý sản phẩm dễ dàng. Sau khi tiếp nhận đơn hàng bạn có thể thay đổi trạng thái đơn hàng hay phí vận chuyển tùy theo từng giai đoạn của đơn hàng

Các chuyên viên tư vấn của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

 • Hỗ trợ

  Sđt: 0965 613 469

  Chat Chat
 • Hỗ trợ

  Sđt: 0965 613 469

  Chat Chat
 • Hỗ trợ

  Sđt: 094 789 3386

  Chat Chat
 • Hỗ trợ

  Sđt: 094 789 3386

  Chat Chat