Dự báo thời tiết {{ city_name }}
Ngày
{{ description.day }}
{{ temp.max }} °C
Đêm
{{ description.night }}
{{ temp.min }} °C
{{ city.name }}